Mediawijsheid VMBO

Deze serie lessen gaat over de praktische én creatieve kant van sociale media. Via onder andere Facebook, Twitter, Vine en YouTube delen we onophoudelijk berichten, video’s en foto’s met elkaar en de wereld. Het is van belang om jongeren de vaardigheden te bieden om hier op een slimme manier mee om te gaan. Daarnaast willen we laten zien op welke manieren ze sociale media kunnen gebruiken om hun creativiteit te vergroten of om hun online identiteit sterk neer te zetten.

Les 1 – Digital Natives? Natuurlijk zijn leerlingen thuis op Instagram, Snapchat en Whatsapp. Maar weten ze écht alles? Tijdens deze les kijken we wat we van elkaar kunnen leren en wordt één iemand uitgeroepen tot Social Media Master van de klas. Deze les heeft een inleidend karakter en bestaat uit een quiz en een onderzoek door de leerlingen naar één van de media.

Les 2 – Privacy: jouw identiteit online Als leerlingen over een aantal jaar ergens solliciteren en ze worden gegoogled door de werkgever, wat gebeurt er dan? Deze les gaat over wat er over leerlingen online te vinden is en welke (positieve) invloed ze daar zelf op kunnen uitoefenen. Leerlingen komen in aanraking met verschillende vormen van creatieve sollicitaties online en denken na over hoe zij zichzelf zouden willen presenteren. Dit wordt uitgewerkt in een (huiswerk)opdracht.

Les 3 – Sociale media of asociale media? Hoe sociaal is sociale media eigenlijk? Daar hebben we zelf invloed op natuurlijk. Deze les gaat over hoe sociale media gebruikt kan worden om samen te werken, binnen én buiten de school. Tijdens deze les moeten leerlingen actie ondernemen op Twitter, Instagram of Facebook om iets te veranderen wat hen frustreert.

Les 4 – Echt waar? Iedere scholier wordt elke dag geconfronteerd met een stroom aan teksten en beelden uit on- en offline media. Is alles wat je ziet echt en waar, of vindt er manipulatie plaats? Tijdens deze les leren leerlingen op welke manieren ze de betrouwbaarheid van informatie kunnen beoordelen, en worden ze geconfronteerd met  de grenzen van betrouwbaarheid – die niet altijd even helder zijn.

Les 5 – BYOD BYOD betekent Bring Your Own Device. Wat gebeurt er als de leerlingen allemaal een keer hun mobieltje, eigen laptop of iPad mee mogen nemen om aan eenzelfde opdracht te werken?

Je kunt het hele programma volgen, maar je kunt ook een eigen selectie maken die direct aansluit op wat jij graag met je leerlingen wil behandelen. Een mooie aanvulling op deze lessenserie is de docentenworkshop SOCIAL MEDIA RULES! zodat jij als docent ook niet achterblijft!

diverse workshops
van 100 minuten
€250 per workshop

Stuur voor meer informatie of voor boekingen een e-mail naar info@bekijkt.nl.