WELKOM IN MIJN BUURT

Welkom in mijn buurt

Gentrificatie in Amsterdam-Noord

‘Welkom in mijn buurt’ is een driejarig project over gentrificatie in Amsterdam-Noord dat in november 2022 van start is gegaan op initiatief van Bekijk ‘t, Productiehuis Noord en het Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht (ABC Noorderlicht).

Bekijk ’t werkt al meer dan twintig jaar op vmbo-scholen door heel Amsterdam. Veel van deze scholen liggen in wijken die te maken hebben met gentrificatie; een ontwikkeling die niet alleen een enorm grote invloed heeft op het dagelijkse bestaan van onze leerlingen, maar ook op hun toekomst.

Hoe ervaren leerlingen de veranderingen in hun buurt? Hoe kijken ze naar de nieuwe bewoners? Kunnen ze later nog wel wonen in de buurt waarin ze nu opgroeien? En welke tools kunnen zij zelf inzetten om de regie te pakken over hun eigen leefomgeving?

welkom in mijn buurt 3 935 x 700

Werken aan een jongerenmanifest

‘Welkom in mijn buurt’ is een project voor derdejaars leerlingen van het ABC Noorderlicht. Samen met diverse makers uit Amsterdam-Noord gaan ze op zoek naar hun eigen verhalen en manieren om verschil te maken in hun wijk. Ze werken onder andere aan een sociale weefselkaart met plekken die voor hen belangrijk zijn, ze maken korte reportages over nieuwe én oude ondernemers in de buurt en ze gaan aan de slag met een videopodcast.

Het project wordt afgesloten met een jongerenmanifest dat wordt overhandigd aan de Gemeente Amsterdam. Dit manifest maken ze onder begeleiding van activistisch makers collectief United Painting. Zo ervaren de leerlingen dat zij op creatieve wijze invloed kunnen uitoefenen en ertoe doen!

Testimonial docent

“Welkom in mijn buurt stelt onze leerlingen in staat hun stem te vinden en te leren gebruiken. Op creatieve wijze te ontdekken waar hun rechten liggen. En op deze manier positief aandacht te vragen voor dat wat zij belangrijk vinden, iets wat we (nog) veel te weinig horen.”

Docent Maatschappijleer, ABC Noorderlicht

Leerlingen leren actief op te komen voor hun rechten

Het project is vakoverstijgend: CKV en Maatschappijleer zijn beiden betrokken. ‘Welkom in mijn buurt’ bestaat uit vier modules waarin de verbeeldingskracht en creativiteit van de leerlingen worden gekoppeld aan actief burgerschap binnen hun eigen omgeving. En dat is extra belangrijk op het vmbo: leerlingen op het vmbo krijgen vaak les over het opvolgen van regels; wij laten hun juist kennismaken met hun rechten en hoe ze daarvoor kunnen opkomen. Na elke module worden de resultaten geëvalueerd en meegenomen bij de ontwikkeling van de lesstof.

Aan het eind van de driejarige periode dragen de Bekijk ’t docenten het stokje over aan de docenten van ABC Noorderlicht om zo de continuïteit van het project te waarborgen. In het verlengde hiervan ontwikkelen we een LessonUp lessenreeks die gratis toegankelijk is voor het gehele VO en verzorgen we docententrainingen waarin gentrificatie centraal staat.

'Welkom in mijn buurt' is een initiatief van Bekijk ’tProductiehuis Noord en ABC Noorderlicht in samenwerking met Hogeschool InHolland en United Painting; en wordt mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, het Fonds voor CultuurparticipatieFonds 21 en Fonds ZOZ.

Meer weten over dit project?​

Mail naar [email protected] of bel 020 58 181 50.

'Welkom in mijn buurt' wordt mede mogelijk gemaakt door