De leerling als digital native

De leerling als digital native

Nieuws digital native 1170 x 600

Woensdag 8 mei vond een Mocca Meetup plaats met de titel ‘De Leerling als Digital Native. Hoe betrek je het online leven van leerlingen in cultuuronderwijs?’

In Museum Ons’ Lieve Heer op Solder in Amsterdam kwamen docenten, educatoren en andere medewerkers uit het culturele veld bijeen om te achterhalen wat jongeren bezighoudt online. Welke nieuwe mediaplatforms en technische ontwikkelingen worden door middelbare scholieren gebruikt? En hoe kunnen we deze nieuwe ontwikkelingen gebruiken in ons (culturele) lesaanbod?

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder lichtte hun onderwijsprogramma Voices of Tolerance toe. In dit programma gaat het museum samen met leerlingen van het vmbo op zoek naar antwoorden op vragen over (religieuze) tolerantie en vrijheid. De leerlingen krijgen workshops van speciaal voor dit project opgeleide docenten. Leerlingen die meer willen, kunnen een masterclass volgen. En leerlingen die er dan nóg geen genoeg van hebben, kunnen een traject van een jaar volgen waarin ze werken met sleutelfiguren en leren de dialoog aan te gaan over tolerantie. Op deze manier bouwt het museum een hechte band op met een select groepje jongeren.

Vervolgens ging Malou te Wierik van Buro Dertig vooral in op influencermarketing. Als je als museum een influencer een bezoek laat brengen aan je nieuwste tentoonstelling, dan zal dit waarschijnlijk meer effect genereren dan een advertentie online. Influencers hebben een enorme invloed op hun volgers. Meer dan bedrijven of instellingen dat hebben. Het grote verschil? Volgers kunnen zich identificeren met hun influencers, omdat het mensen zijn. Dat maakt ook dat influencers toegankelijker zijn, al is het alleen maar gevoelsmatig.

Verder gaf Malou aan dat het niet altijd meer nodig is om in te zetten op de influencers met het grootste aantal volgers. Micro-influencers worden steeds geliefder, omdat zij zich vaak in een niche bevinden van waaruit ze grote invloed kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld in de culturele sector.

Malou brak ook nog een lans voor de sociale media. Uiteraard zijn er negatieve kanten, daar wordt meestal over gesproken, maar sociale media omvatten ook zeker positieve  eigenschappen, aldus Malou. Juist doordat je het bijvoorbeeld kunt gebruiken in een culturele en educatieve setting. Ze haalde dan ook graag een artikel uit de Volkskrant aan: ‘Nieuw onderzoek wijst uit: sociale media maken jongeren helemaal niet ongelukkig’, dat twee dagen eerder verschenen was.

Valentijn Rambonnet, educator bij het Rijksmuseum, lichtte het succes van Snapguide toe, een gratis webapplicatie die hij mede ontwikkeld heeft. In het museum openen leerlingen deze applicatie op hun eigen mobiele telefoon om vervolgens  hun favoriete ‘tourguide’ te kiezen. Dit zijn allemaal bekende YouTubers. Deze tourguide leidt de leerlingen langs verschillende hoogtepunten uit de Gouden Eeuw, waarbij elk werk wordt toegelicht vanuit persoonlijk oogpunt. Bijvoorbeeld Ronnie Flex die op zoek gaat naar zijn Surinaamse en Molukse familiegeschiedenis. Daarna krijgen de leerlingen verschillende ‘challenges’ die ze kunnen beantwoorden met eigen vlogs. Aan het einde van de rondleiding sturen de leerlingen de vlogs naar hun leraar, die deze in de afsluitende les kan bespreken. Doordat de YouTubers rondleidingen geven via de populaire app Snapchat sluit deze leermethode beter aan bij de beeldcultuur van de jongeren.

Geïnspireerd door het ontwerpmodel voor authentieke kunsteducatie van Emiel Heijnen, koppelt Snapguide verschillende beeldculturen aan elkaar. Volgens Valentijn het geheim van het succes. Het ontwerpmodel van Heijnen biedt docenten en ontwikkelaars richtlijnen voor het ontwerp van innovatief (beeldend) kunstonderwijs waarin populaire cultuur, actuele kunst en maatschappelijke thema’s geïntegreerd aan de orde komen. Valentijn liet het zien aan de hand van onderstaand figuur.

Remix dus! Ook tipte Valentijn de website Neuewelle.nl met werken uit kunst, design en populaire cultuur die gebruikt kunnen worden als basis voor het ontwikkelen van lessenseries in het kunst(vak)onderwijs en voor kunsteducatieve programma’s.

Een groot deel van de aanwezigen tijdens deze bijeenkomst van Mocca kon zichzelf geen digital native noemen. Gelukkig was er een panel van drie jongeren aanwezig die alle vragen over Insta, Snapchat, influencers, filters en captions kon beantwoorden. En zo ging iedereen toch weer een beetje (digitaal) wijzer de zaal uit.