Start cultuurcoaches in voortgezet speciaal- en praktijkonderwijs

Start cultuurcoaches in voortgezet speciaal- en praktijkonderwijs

cultuurcoach nieuws 1170 x 600

Film- en theaterdocenten van Bekijk ’t en Stichting Tamino gaan de komende drie jaar samen intensief aan de slag als cultuurcoaches op Orion College Amstel, Praktijkcollege De Dreef en Praktijkcollege De Atlant. We kijken daar enorm naar uit!

De Bekijk ’t cultuurcoaches gaan vanuit het film- en mediavak aan de slag. Veel scholen hebben hier grote behoefte aan. Leerlingen gebruiken dagelijks ontzettend veel media, terwijl docenten vaak de tools én tijd missen om hier in de lessen aandacht aan te besteden. Bekijk ’t zet in totaal vijf docenten in als cultuurcoach, die precies deze match gaan maken!

In de Bekijk ’t lessen komen de leerlingen steeds vanuit een andere invalshoek in aanraking met film en media. Ze maken een reportage of verfilmen een dialoog van een fictiefilm. De ene keer staan de leerlingen achter de camera of monteren ze de geschoten beelden, de andere keer staan ze voor de camera als reporter of acteur. De Bekijk ’t filmdocenten werken nauw samen met de beeldende- en theaterdocenten van Stichting Tamino.

Stichting Tamino is gespecialiseerd in het werken op het praktijkonderwijs en in het speciaal onderwijs. Bekijk ’t is gespecialiseerd in het werken op het vmbo en het praktijkonderwijs. Samen hebben we hetzelfde doel: leerlingen enthousiasmeren en inspireren voor kunst en cultuur, op school en in de vrije tijd. De samenwerking geeft beide partners de mogelijkheid om van elkaar te leren en om programma’s te kunnen (door)ontwikkelen. Op die manier kunnen we leerlingen nog meer maatwerk aanbieden.

We verheugen ons enorm op de komende periode en op de samenwerking met Stichting Tamino en de deelnemende scholen. We kijken er bovendien naar uit om de komende drie jaar structureel met deze leerlingen aan de slag te mogen gaan.

Volg onze social media en website voor nieuws en updates!