Vacatures

vacatures

Bekijk´t zoekt een nieuwe directeur!

Bekijk ‘t is op zoek naar een nieuwe directeur, omdat de huidige directeur en oprichter na 20 jaar zijn taken neerlegt. De termijn voor de nieuwe directeur gaat in op 16 augustus 2021 en hij of zij wordt in de eerste weken ingewerkt door de huidige directeur. De functie is voor 32 uur per week (0,8 fte). 

Over Bekijk ‘t 

Bekijk ‘t maakt scholieren enthousiast voor kunst en cultuur – als toeschouwers maar bovenal als makers. Het is onze overtuiging én ervaring dat jongeren, vooral op het vmbo, over unieke talenten beschikken die vaak onontdekt blijven – door hen en hun omgeving. Kunst en cultuur opent een interne wereld en brengt potentie tot bloei. Door jongeren de regie te geven in een creatief maakproces kunnen zij zichzelf en hun blik op de wereld ontdekken, leren zij hun visie om te zetten naar een beeldend verhaal en dat te presenteren in een vorm waar ze trots op kunnen zijn. 

Bekijk ‘t biedt activiteiten op het gebied van film- en media-educatie aan voor het voortgezet onderwijs, ook in samenhang met andere kunstdisciplines als dans of theater. Soms in korte workshopseries, in projectdagen of -weken, veelal ook in projecten op maat of in een doorlopende leerlijn over meerdere jaren. 

Bekijk ’t werkt vooral op Amsterdamse scholen met leerlingen die buiten het onderwijs minder kansen krijgen om kennis te maken kunst en cultuur. Terwijl deze jongeren cultureel juist zo divers zijn, maar zich in de huidige kunst- en cultuursector onvoldoende kunnen herkennen. In onze projecten sluiten we zo goed mogelijk aan bij hun wereld en tegelijkertijd openen we de vensters naar het onbekende. En andersom staan wij open voor wat zij te bieden hebben! 

Bekijk ’t bestaat bijna twintig jaar en in die tijd hebben wij ons ontwikkeld tot experts in cultuureducatie voor jongeren op het vmbo. De opgebouwde kennis over, maar vooral voor en met onze doelgroep, is wat Bekijk ‘t een unieke organisatie maakt. 

Plaats in de organisatie 

Als directeur leg je verantwoording af aan het bestuur van de stichting. Je werkt nauw samen met vier vaste collega’s: een programmamaker, een productieleider, een communicatiemedewerker en een administrateur.  

Wat ga je doen? 

Je geeft leiding aan de organisatie. Je bent eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, de continuïteit van de organisatie en je kunt uitvoerende taken delegeren. Je vertegenwoordigt de organisatie zowel intern als extern. Je bent eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting, in het bijzonder voor de realisatie van de ambities die we ons voor de komende jaren hebben voorgenomen. Je bedenkt samen met je collega’s nieuwe initiatieven en je toetst die ook aan de vraag vanuit het onderwijs. Je onderhoudt de zakelijke contacten met vaste personeelsleden en freelancers, met de samenwerkende partners, subsidiënten en fondsen. Je schrijft projectplannen en fondsaanvragen en zorgt voor inhoudelijke en financiële verantwoording naar subsidiënten en fondsen. Je bewaakt het meerjarenbudget en projectbudgetten waarmee je Bekijk ’t financieel gezond houdt. 

Bekijk ‘t gelooft in de kracht van beeld bij cultuureducatie én in de kracht van jongeren, daarom maken we veel gebruik van film en interactieve beeldvormen. Dit doen we in samenwerking met scholen en docenten, met andere culturele instellingen, met gemeentelijke instanties in Amsterdam en met freelance filmprofessionals. Een belangrijke taak van de directeur is om de positie van Bekijk ’t in dit werkveld verder uit te bouwen en te verstevigen. Door het leggen van nieuwe contacten, door het werven van fondsen, door het motiveren van scholen om beeldeducatie een duidelijke plek te geven in het vakkenpakket en door leraren te enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan.  

Jouw profiel 

Bekijk ‘t zoekt meer dan alleen een directeur die de juiste professionele vaardigheden bezit. Het allerbelangrijkste is dat je met hart en ziel de visie van Bekijk ’t ondersteunt, uitdraagt en verder uitbouwt. We zijn op zoek naar een directeur die een ambassadeur kan zijn, die goed kan netwerken, beschikt over een relevant netwerk en nieuwe en bestaande groepen aan ons en aan elkaar kan verbinden. Natuurlijk willen we graag dat je Bekijk ’t vertegenwoordigt bij fondsen, andere culturele (netwerk)organisaties en maatschappelijke instellingen. Die verbindende eigenschappen zijn essentieel.  

Kennis en ervaring

Je hebt ervaring met het schrijven van projectplannen en subsidieaanvragen en je bent bekend met relevante fondsen. Je hebt ervaring met financieel beleid en het bewaken van budgetten. Je hebt kennis van en ervaring met beeldeducatie. En omdat contact met scholen een belangrijk onderdeel van deze functie vormt, is ervaring met onderwijs en scholengemeenschappen een pre.  

Wat bieden we? 

Een centrale plek in een kleine organisatie met gemotiveerde medewerkers, een salaris gebaseerd op de CAO Kunsteducatie schaal 12 en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstelling is in eerste instantie voor de periode van een jaar, met de intentie tot verlenging. 

Tenslotte 

De leerlingen van Bekijk ‘t hebben een diverse achtergrond. We vinden het dan ook belangrijk om intern een goede afspiegeling van deze diversiteit te tonen. We werken graag met mensen die als rolmodel voor onze doelgroep kunnen fungeren. Als directeur vervul je daarin een belangrijke sturende rol.  

Herken je jezelf in de profielschets, spreekt de functie je aan, ben je sterk gemotiveerd, maar je hebt niet op alle genoemde terreinen de gevraagde ervaring? Laat je niet direct ontmoedigen en reageer toch, of neem bij twijfel contact met ons op. 

Solliciteren   

Stuur een motivatiebrief (een A4, en als je wilt kun je je motivatie toelichten in een video van maximaal 2 minuten) en je cv vóór 6 april 2021 naar [email protected] met als onderwerp ‘sollicitatie directeur’. Gesprekken plannen we in de week van 19 april 2021. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Stagiair ‘Film in je vak’ gezocht

Bekijk ‘t maakt innovatieve cultuureducatie, voornamelijk voor het vmbo. Voor ons project ‘Film in je vak’ hebben we plek voor een stagiair. In dit project ontwikkelen we methodieken om film toe te kunnen passen in bijna alle andere vakken in het voortgezet onderwijs.

Dit schooljaar wordt het onlinegedeelte van het project gelanceerd met een eigen website en een reeks lessenseries in LessonUp. Jouw bijdrage zou bestaan uit het uitwerken van bestaande lessen en het verzinnen van nieuwe lessen in LessonUp.

Het project loopt al een tijdje en we werken voor de ontwikkeling samen met twee scholen waar we ook misschien een kans zien om dit jaar nog iets van uitvoering te doen. Dat laatste kunnen we helaas niet garanderen! Lijkt het je leuk om diep in de online filmeducatie te duiken? Neem dan contact op met [email protected] voor meer info!