Mediawijsheidlessen groep 5 op OBS De Waterkant

Sinds schooljaar 2016-2017 is Bekijk ’t ook actief in het basisonderwijs! In een tweejarig project volgen leerlingen in groep 5 en 6 in een doorgaande leerlijn 16 lessen. Hierin maken zij op een speelse manier kennis met de ins en outs van film en media. We doen dit met telkens een informatieve én een praktische benadering van de diverse onderwerpen die we met de leerlingen behandelen.

We leren de kinderen op vier manieren om te gaan met media: begrip, gebruik, communicatie en strategie. Ze krijgen inzicht in hoe media werken, ze leren praktische vaardigheden om zelf media te gebruiken, ze leren informatie uit te wisselen met anderen via media en ze leren media effectief in te zetten. In de lessenseries zetten we deze vier manieren telkens zoveel mogelijk in een logisch onderling verband.

De eerste lessenserie met groep 5 hebben we in schooljaar 2016-2017 afgerond en alle leerlingen hebben hun mediawijsheid-diploma behaald! We zien hen volgend jaar terug voor het vervolg.