Leerlijnenlabs op Amsterdamse vmbo-scholen

In samenwerking met MOCCA Amsterdam | Expertisecentrum Cultuureducatie voert Bekijk ’t LeerlijnenLabs uit op vier Amsterdamse vmbo-scholen (Huygens College, Stelle College, Sweelinck College, Montessori Lyceum Amsterdam-mavo) en een school voor voortgezet speciaal onderwijs (Alphons Laudy).

Met deze LeerlijnenLabs ondersteunt Bekijk ’t scholen bij het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn audiovisuele technieken en vaardigheden. We doen dat op twee manieren: door het trainen van docenten, én door het geven van lessen rechtstreeks aan de leerlingen. De docententraining omvat een programma van vijf sessies per school. Deze is direct gekoppeld aan de lessenseries in de klassen. Zo kunnen de docenten de opgedane kennis direct ten uitvoer brengen in de klas; de eerste keer is dat in samenwerking met onze docent.

In veel gevallen is het LeerlijnenLab specifiek gericht op de kunstvakken. Geregeld leggen we echter ook de focus op andere vakken, of zoeken we juist de verbinding tussen kunstvakken en andere vakken. Op het Stelle College is het LeerlijnenLab met name gericht op versterking van de media-component van het vmbo-profiel Media, Vormgeving en ICT. Scholen moeten deze profielen deels zelf invullen binnen de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s.