Film in je Vak

Film in je Vak

Iedereen is aan het filmen

Leerlingen zijn meer en meer bezig met film. Ze filmen zichzelf en hun vrienden, sommigen vloggen via Instagram of YouTube. Anderen doen weer verslag van de games die ze spelen. Al doende maken ze allerlei filmtechnieken eigen en vaak zijn ze handiger met die technieken dan hun docenten op school.

Film. in je vak 1 935 x 700
Film in je vak 3 935 x 700
Film in je vak 2 935 x 700

Interview met Anne Frank

Zou het niet geweldig zijn om al die vaardigheden in te zetten in het onderwijs? Denk aan stop-motion animatie bij biologie, waarmee je kunt laten zien hoe een plant groeit. Een interview met Anne Frank in het Achterhuis bij geschiedenis, met behulp van een green screen. Een videotutorial over de kastsprong bij gym.

Filmen is meer dan registeren...

Met Film in je Vak willen we de komende twee jaar een methodiek ontwikkelen waarmee leerlingen film kunnen toepassen voor opdrachten binnen de lesstof van allerlei vakken. Waarom?

* Lessen waarbij leerlingen met film aan de slag gaan sluiten beter aan bij de belevingswereld van leerlingen.
* Kennis uit reguliere lessen die wordt verwerkt in een film blijft beter hangen.

Filmen gaat over veel meer dan alleen iets registreren. Je leert voorbereiden, plannen, samenwerken, creatief denken, presenteren en een verhaal vertellen/verbeelden. Je leert ook zorgvuldig te werken en te experimenteren, uit te proberen en iets te verbeteren. Door films te maken ga je gaandeweg ook steeds kritischer kijken naar ander filmmateriaal en vragen stellen bij hoe en waarom het gemaakt is. En of het ook anders had gekund.

Nieuwe methodiek

Bij Film in je Vak is de rol van de vakdocent belangrijk. Hij of zij begeleidt de leerling inhoudelijk, maar moet ook in staat zijn om filmtechnische vaardigheden over te dragen. Bekijk ‘t is thuis in de wereld van filmeducatie, maar wij kennen de inhoud van de vakken niet goed. We gaan daarom de komende twee jaar nauw samenwerken met docenten Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, maatschappijleer, science en biologie op twee scholen in Amsterdam.

We pluizen met hen de lesstof uit van de verschillende leerjaren, kiezen onderwerpen uit die de meeste inspiratie bieden en leren hen de juiste filmtechnieken te gebruiken. We begeleiden de docenten door middel van coaching, het aanbieden van oefenopdrachten en stappenplannen. De leerlingen doen in deze twee jaar een scala aan filmvaardigheden op die zij toepassen bij verschillende vakken, waarmee ze feitelijk een tweejarige vakoverstijgende leerlijn doorlopen.

Bruikbaar voor elke vakdocent

We richten ons vooral op het zo goed mogelijk overdraagbaar en zo breed mogelijk deelbaar maken van deze methodiek. Uiteindelijk willen we dat deze bruikbaar is voor iedere vakdocent, op welke school dan ook, die film wil toepassen in zijn of haar vak. Hiertoe vervatten we de methodiek gaandeweg in een elektronische leeromgeving (ELO).

Deze online methode gidst je stap voor stap door het proces dat nodig is om tot een goede film te komen. Film in je vak is een methode die uiteindelijk vrij beschikbaar is, zodat docenten in het hele land een toegankelijke, inspirerende en creatieve leeromgeving hebben. Zo bieden we steeds meer leerlingen de mogelijkheid om met film aan de slag te gaan, óók buiten het vak CKV.

Meer weten over dit project?​

Mail naar [email protected] of bel 020 58 181 50.

Film in je Vak wordt mede mogelijk gemaakt door