Bekijk ‘t deed vorig schooljaar twee grote aanvragen in de regeling Cultuureducatie voor het VMBO van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het betrof projecten waarin we filmeducatie niet langer alleen  onderdeel van het vak CKV willen maken. Ook buiten dit vak willen we de mogelijkheden die film kan bieden gaan toepassen.

We willen onderzoeken hoe je lesstof kunt concretiseren en verbeelden, kunt vertalen van papier naar bewegend beeld. Denk aan de inzet van film bij Engels, Frans, geschiedenis, scheikunde, economie. Het gehele curriculum biedt talloze mogelijkheden voor de inzet van film als didactisch middel. De biologiedocent die film gebruikt om fotosynthese uit te leggen. Of het broeikaseffect vervat in een animatie. De leerling die een dialoog uit een Duits toneelstuk naspeelt in zijn woonkamer. Het verfilmen van een scène uit ’De ontdekking van de hemel’ bij Nederlands. De essentie blijft dat een leerling met een creatief middel een onbekend onderwerp verkent, spelenderwijs leert, met plezier, en dan ervaart wat het inhoudt en hoe hij of zij zich hiertoe verhoudt.

Beide projecten zijn eerder dit jaar gehonoreerd en gaan we uitvoeren vanaf schooljaar 2018-2019 op het Johannes Fontanus College in Barneveld en het Montessori Lyceum in Amsterdam. Dus we bereiden jullie vast voor: hier gaan jullie nog veel over horen én zien!