Jongeren en technologie

Herken je dit: een wat oudere deskundige op het gebied van jongeren en media houdt een voordracht en laat de zaal vol trots op het grote scherm zien wat zijn kleindochter van vijf op de iPad nou toch heeft gemaakt. Fantastisch wat die mediawijsneuzen tegenwoordig allemaal al kunnen, en dat al op die leeftijd!

Hier wordt een klassieke denkfout gemaakt: dat kleindochter van vijf representatief is voor de gehele jeugd. Ook tv-criticus Hans Beerekamp trapt in deze val, getuige zijn uitspraken in het interview met de Correspondent: ‘je hebt nu van die mediawijsheidprojecten waarbij van die vormingswerkers langs scholen trekken om kinderen uit te leggen dat het nieuws niet altijd de waarheid vertelt’ lacht Beerekamp. ‘Dan zeggen die kinderen van elf, twaalf: ‘Ja duh, wisten we dat nog niet of zo?’ Die kinderen maken vanaf hun vierde zelf filmpjes; ze weten alles van monteren, van fotofucks en trucjes.’

Diverse perspectieven

Dat Beerekamp de wereld beschouwt vanuit het perspectief van de elite, geeft hij even later in het interview zelf toe. Helaas ziet hij niet in hoezeer datzelfde perspectief in dit verband beperkt wordt door zijn elitaire oogkleppen. Ik weet niet of hij zijn wijsheid over “die kinderen die vanaf hun vierde filmpjes maken” ontleent aan zijn eigen ervaringen op het gymnasium, maar ik kan hem verzekeren dat zijn blikveld wat dat aangaat nogal vervormd is. Kinderen die alles afweten van monteren hebben hoogstwaarschijnlijk het geluk gehad om op te groeien in een gezin dat tot de maatschappelijke elite behoort. Een gezin waar de kindertjes al van jongs af aan verantwoord met de iPad mochten spelen, en waar de mediawijsheid met de paplepel wordt ingegoten. Daar is niks op tegen, integendeel, maar je moet dat niet verwarren met de omgeving waarin een heel groot ander deel van de jeugd opgroeit.

Misschien moet Hans Beerekamp eens wat vaker achter de tv vandaan komen en een keer op een VMBO-school komen kijken, waar de meeste kinderen nog niet zo vanzelfsprekend mediawijs zijn. Waar ze overigens wel slim genoeg zijn om dat razendsnel op te pikken, maar dan wel met dank aan “die vormingswerkers met van die mediawijsheid projecten”. Wie weet leert hij daar meer over de wereld dan van wat hij allemaal op de tv ziet. Van misplaatst sarcasme wordt namelijk niemand mediawijs.

Luc van Leeuwen