Bekijk ‘t heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden, zoals openbaarheid van een aantal bedrijfsgegevens zoals hieronder. Met een culturele ANBI wordt bedoeld een ANBI die actief is in de cultuursector. Hieronder vallen bijvoorbeeld theater-, dans en operagezelschappen, orkesten, muziekensembles, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia en musea. En dus ook een op cultuureducatie gerichte instelling als Bekijk ‘t. Het voordeel daarvan: giften aan Bekijk ‘t zijn voor 125% fiscaal aftrekbaar!

Bedrijfsgegevens Stichting Bekijk ‘t

Bekijk ‘t ondernemingsplan 2017-2020

Balans en staat van baten en lasten 2017